แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

สร้างนักธุรกิจที่มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในโลกของธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีในอาชีพ รวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งทำให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญและเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระดับโลก นอกจากนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญมากต่อการศึกษาและการเรียนในทุกระดับชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษจึงได้เปิดหลักสูตรดังต่อไปนี้ ปีการศึกษา 2547 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศได้เปิดหลักสูตรสาขางานภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และปีการศึกษา 2555 ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัจจุบัน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ตามความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ฝึกให้ผู้เรียนเป็นนักสื่อสารภาษาในงานอาชีพ โดยผ่านรายวิชาเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของแผนกวิชา เช่น กิจกรรม Speech Contest, กิจกรรม Young Innovator Start Up เป็นต้น

เป็นนักสื่อสารภาษาในงานอาชีพ สามารถใช้ภาษาในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น แอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับสายการบิน มัคคุเทศก์ เลขานุการ ล่าม นักแปลเอกสาร พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทต่างประเทศ ฯลฯ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
หลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการเรียน
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด

Gallery

เสียงจาก รุ่นพี่ และ นักศึกษา

นางสาวปาริชาติ สุธรรมเจริญ

ดิฉันตัดสินใจเลือกเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เพราะว่า มีสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งดิฉันคิดว่า การตัดสินใจครั้งนี้จะต้องส่งผลกระทบที่ดีให้แก่ดิฉันในอนาคตอย่างแน่นอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงแค่เป็นสาขาที่ให้วิชาความรู้ด้านภาษา เพราะเนื้อหาที่สอนส่วนใหญ่คือ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งดิฉันก็พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นจากที่นี่เลย ดิฉันคิดว่า เด็กจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากเป็น แค่มีทักษะภาษาก็สามารถต่อยอดได้อีกทั้ง ทีมอาจารย์เองก็มีความเข้าใจ สนับสนุนและให้อิสระนักเรียนในการแสดงความสามารถและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่อยู่กันแบบครอบครัวจริงๆ ดิฉันเองมีความทรงจำดี ๆ จากสาขามากมายรวมถึงได้มิตรภาพจากเพื่อน ๆ และอาจารย์ ถึงแม้ว่าจะเรียนจบไปนานมากแล้ว แต่ก็ไม่เคยลืมกัน ดิฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้เรียนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมที่ทางแผนกสาขาจัด และสามารถนำสิ่งที่เรียนมาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงงานที่ดิฉันทำอยู่

นายภวิศ แก้วอาสา

สาขาภาษาต่างประเทศเป็นที่ ๆ ทำให้พี่ได้ค้นพบตัวเองและเป็นตัวเองได้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ในเรื่องของความกล้าแสดงออกทั้งด้านการกระทำและความคิด เมื่อก่อนพี่คิดเสมอว่า เราจะเรียนได้ไหม เราจะจบพร้อมเพื่อน ๆ ไหม ต่างมีคำถามมากมายอยู่ในหัว แต่พอได้เข้ามาเรียนจริง ๆ บอกเลยฉีกกฎความคิดพี่เยอะมาก ๆ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำไม่ได้ พี่เป็นคนกลัวที่จะพูดกับฝรั่งมาก ๆ แต่เพราะสาขานี้สอนให้พี่ปลุกพลังในตัวพี่ให้กล้าที่จะพูดแล้วได้นำมาใช้งานจริง ๆ ในตอนนี้ ซึ่งเป็นอะไรที่แฮปปี้มาก ๆ อาจารย์ในสาขาแต่ละคนสร้างความประทับใจให้พี่มาก ๆ เหมือนคนในครอบครัวเราเลยจริง ๆ นอกจากจะเป็นอาจารย์แล้วยังเป็นที่ปรึกษาได้แทบทุกด้านเลยจริง ๆ ในตลอดเวลา 2 ปีที่อยู่ในช่วง ปวส. นี้ บอกได้เลย มีความสุขทุกวันที่ได้ไปโรงเรียน นอกจากจะได้เจอเพื่อนแล้ว ก็ได้เจออาจารย์ที่น่ารัก ๆ พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเสมอ พี่พูดได้เต็มปากเลยว่า "ไม่เสียใจที่จบสาขานี้ที่นี่"

ณัฏฐณิชา เจริญสุขทวีวัฒนา

หนูรู้สึกดีมาก ๆ ที่ได้มาเรียนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เพราะหนูคิดว่า ภาษา คือ Center Language ที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก การเรียนที่นี่หนูได้ความรู้เต็มที่จาก อ.ทุกท่าน ได้รับความเมตตาเหมือนหนูเป็นลูกเป็นหลาน อ.คอยช่วยชี้แนะให้คำปรึกษา แม้กระทั่งตอนเรียน ป.ตรี และให้คำแนะนำเมื่อตอนทำงานแล้ว หนูประทับใจมาก ๆ ค่ะ

นางสาวหัทยา ตะวะนะ

การตัดสินใจเรียนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ผลที่ออกมาคุ้มค่ามากที่เลือกเรียน เพราะได้นำไปใช้ได้ ทั้งงาน ทั้งชีวิตประจำวัน ได้ภาษา คือ ที่สุดอยู่แถวหน้าในทุกเรื่องจริง ๆ แค่พูดภาษาอังกฤษได้ ทุกคน คือ ยอมรับ เดินทางออกต่างประเทศไม่ว่าจะทำงาน จะเที่ยวไม่ต้องกลัวอะไรเลย แค่อ่านออก เขียนได้ พูดได้ ง่ายไปหมด หาเงินได้ง่ายมากแค่คุยกับต่างชาติรู้เรื่อง โดยส่วนตัวรู้สึกคิดถูกมาก ที่เลือกเรียนสาขาภาษาต่างประเทศที่นี่ ครูที่นี่ประสิทธิภาพแน่นมาก มีความเข้มงวดและอ่อนโยน พร้อมเข้าใจนักเรียนในเวลาเดียวกัน ให้ความรู้สึกเป็นครอบครัว เหมือนแม่คนนึง ที่สำคัญหลักสูตรไม่แพ้โรงเรียนไหนแน่นอน